חדשות האתר

נוספו עוד פריטים לאתר נוספו עוד פריטים לאתר - מכתב שכתב לאחר רצח ברנר ושיר שכתב. כדאי להמשיך לעקוב אחר התוכן המתפרסם באתרהמכתבהשיר - נתתיה לך במצוק למשענת

האתר נפתח האתר למורשת יהודה שרת נמצא בבנייה. באתר יועלו חומרים מארכיון יהודה שרת מיד-טבנקין וממקורות נוספים. שובו לבקר בימים הקרובים!

כללי

קישורים לאתרים בנושאים שונים

  קישורי רשת מספר צפיות
  Link   אתר קיבוץ דגניה ב'
1627
  Link   אתר קיבוץ גבעת ברנר
מומלץ! - באתר סיפורים ותמונות מראשית ההתישבות
1330
  Link   אתר קיבוץ אפיקים
811
  Link   אתר קיבוץ יגור
625
  Link   יד טבנקין
יד טבנקין הוא המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית
552
 
  • כללי   (5)
Copyright 2018 ysharett.org.il - אתר למורשת המלחין יהודה שרת.
בדיקה